Welkom bij HPNL Senior

De vereniging voor gepensioneerde en vervroegd gepensioneerde medewerkers van HP Nederland, HP Enterprise en DXC Nederland.

De vereniging is opgericht in november 2005 en heeft 615 leden (stand per 1 januari 2024)

HPNL Senior stelt zich ten doel om de band tussen leden en HP en DXC te blijven onderhouden en verstevigen, d.m.v.

  • Het onderhouden van de communicatie met HP Nederland, HP Enterprise en DXC Nederland over zaken die voor leden en de bedrijven van belang kunnen zijn.
  • Betrekken van HP en DXC bij onze vereniging
  • Bieden van financiële voordelen 
  • Verzorgen van informatie en ontspanning
  • Behartigen van de belangen voor gepensioneerden

Als je 55 jaar of ouder bent en je denkt aanspraak te kunnen maken op een lidmaatschap van de vereniging dan kan je je aanmelden als lid.

Ga naar de inhoud