Welkom bij HPNL Senior

HPNL Senior is een vereniging voor gepensioneerde en vervroegd gepensioneerde ex-werknemers van HP. Hieronder vallen ook alle ex-werknemers van door HP overgenomen bedrijven. Voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn ondermeer:

  • Leeftijd 55 plus
  • Aangesloten bij de Stichting HP Pensioenfonds.  

 

De vereniging is opgericht in november 2005 en heeft  495 leden (stand 1 januari 2018).

HPNL Senior stelt zich ten doel om de band tussen de leden en HP te verstevigen, d.m.v.

  • het onderhouden van de communicatie met HP over zaken die voor de leden van belang kunnen zijn
  • betrekken van HP bij onze vereniging
  • bieden van financiële voordelen
  • verzorgen van informatie en ontspanning.

Als je denkt aanspraak te kunnen maken op een lidmaatschap van de vereniging, dan kun je je hiervoor aanmelden. Klik hier voor de  Voorwaarden.