Welkom bij HPNL Senior

HPNL Senior is een vereniging voor gepensioneerde en vervroegd gepensioneerde ex-werknemers van HP. Hieronder vallen ook alle ex-werknemers van door HP overgenomen bedrijven of opgesplitste bedrijven.  Voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn ondermeer:

  • Leeftijd 55 plus
  • Aangesloten bij de Stichting HP Pensioenfonds of True Blue pensioenfonds.  

 

De vereniging is opgericht in november 2005 en heeft  567 leden (stand 1 januari 2020).

HPNL Senior stelt zich ten doel om de band tussen de leden en HP te verstevigen, d.m.v.

  • het onderhouden van de communicatie met HP over zaken die voor de leden van belang kunnen zijn
  • betrekken van HP bij onze vereniging
  • bieden van financiële voordelen
  • verzorgen van informatie en ontspanning.

Als je denkt aanspraak te kunnen maken op een lidmaatschap van de vereniging, dan kun je je hiervoor aanmelden. Klik hier voor de  Voorwaarden.
Ben je nog géén 55 jaar, dan kun je je aanmelden als aspirant lid. Zie hiervoor de voorwaarden.

Bericht van Rob Idink aan de HPNL Senior leden.

Door Rob Idink, Algemeen Directeur HPI NL

Allereerst hoop ik dat iedereen gezond is en uiteraard gezond zal blijven in deze voor iedereen intense periode. Een periode waarin we allemaal onze eigen uitdagingen hebben. Waar het voor de een van levensbelang is om niet ziek te worden, is het voor de ander een uitdaging om thuiswerken te combineren met kinderen. Waar de (jonge) collega’s de vrijdagmiddag borrels en feestjes missen, is het voor alleenstaanden soms al een uitdaging om wellicht vaker alleen te zijn, maar zich niet eenzaam te voelen. HP is zoals jullie weten een afspiegeling van de samenleving, dus bij onze collega’s is dit niet anders. Laat ik jullie kort meenemen hoe HP Inc. in Nederland met Corona omgaat.

 

Voor ons is de gezondheid en het welzijn van medewerkers het allerbelangrijkst. Daarom zijn we relatief snel gaan thuiswerken en hebben we iedereen in staat gesteld om zelf de optimale situatie te creëren die hen helpt bij het minimaliseren van de kans op verspreiding van de besmetting. Natuurlijk hebben we als HP een streep voor op veel andere bedrijven. We hebben de technologische middelen en zijn remote working deels al gewend. Om contact te houden met de medewerkers hebben we een balans tussen goede en consistentie informatievoorziening. Een digitale Coffee Corner via Microsoft Teams en een periodieke pulse survey, waarmee we feeling houden met wat mensen bezighoudt en hoe we ze als management kunnen helpen. Daarnaast hebben we elke 2 a 3 weken een virtuele all employee meeting of een meeting met de Nederlandse verkooporganisatie. Je kunt je daarnaast voorstellen dat managers met hun teams heel regelmatig contact houden. Over zowel de business en strategie en altijd over de gezondheid en thuissituatie.

 

Daarnaast hebben we een reeks extra activiteiten in het leven geroepen voor de algemene moraal en betrokkenheid. We zitten in een pandemie die nog steeds dagelijks veel slachtoffers maakt. Het is een periode die we ook als we later terugkijken, liever niet hadden gehad. Steeds meer mensen hebben in hun omgeving de stress van ziekte of het verdriet na overlijden meegemaakt. En wie maakt zich niet dagelijks zorgen over het virus en hoe het zich verspreidt. En die situatie moeten we ook nog eens in een relatief kleine thuiskring verwerken. Met het Nederlandse management hebben we al op het begin de vraag gesteld: hoe kunnen we in deze tijd collega’s helpen op dat sociale vlak. Qua middelen, qua energie die er is bij management en collega’s en qua creativiteit.

 

Elke paar weken hebben we een speciale activiteit. Nuttige activiteiten zoals trainingen op het gebied van Microsoft Teams en over Presenteren via Video-conferencing. We laten collega’s presenteren hoe zij hun werk/privé balans momenteel vormgeven. 

En zo hebben we ook de HP Employee Family Workout georganiseerd. Meer dan 90 collega’s deden mee met hun familie. In de tuin, woonkamer of op het balkon: de computer met ZOOM ging aan en met personal trainers deden we de sessie. Dit is inmiddels een wekelijkse virtuele bootcamp geworden.

Ook hebben we een virtuele kookworkshop gehouden in samenwerking met Peter Lute van onze ‘nieuwe buren’ aan de Krijgsman, De Kruidfabriek. Vanuit zijn restaurant heeft hij ons stap voor stap meegenomen bij de bereiding van een gerecht. Vooraf kreeg iedereen een (supermarkt proof) ingrediëntenlijstje, zodat iedereen in zijn/haar keuken mee kon doen. Deze activiteiten zorgen voor verbinding en de collega’s stellen dit enorm op prijs. Een weekend zo gezamenlijk beginnen. Met het besef van de ernst van de situatie, zijn dit toch memorabele momenten die ik niet snel meer zal vergeten.

Virtual Cooking met Peter Lute

 

Tegelijkertijd is het tweede kwartaal voorbij. We zullen de komende werken de balans opmaken en dan verder kijken naar het derde kwartaal. Niet moeilijk om voor te stellen dat de markt wel even iets anders is dan we een halfjaar geleden hadden voorspeld. Aan ons nu om te kijken op welke gebieden we kansen zien op basis van leading indicators en wij met onze technologie extra succesvol kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan 3D printing dat natuurlijk goed op de kaart is gezet. De moderne werkplek inclusief thuiswerken schept kansen; Virtual  Reality oplossingen zijn nu veel gevraagd en de beveiliging van de werkplek die ook extra aandacht. Ik kom daar in een volgende uitgave graag nog eens op terug.

Safety first

Ik ben een positief mens en ik zal uit elke situatie ook de positieve dingen halen. De solidariteit van medewerkers; het HP Leadership team in Palo Alto dat de landen in staat stelt hun eigen strategie te voeren en ruimte geeft hoe om te gaan met de pandemie; de veerkacht van de collega’s om ook in deze periode nog bezig te zijn met klanten en partners en te concentreren op wat nog wel mogelijk is: ik ben daarvan echt onder de indruk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij goed uit deze Corona situatie kunnen komen. Op een manier die goed is voor HP en goed is voor de medewerkers. De HP Way met alle aandacht voor de mens heb ik nog nooit zo sterk gevoeld en dat spreekt mij persoonlijk heel erg aan.

Ik wens u veel gezondheid toe en kijk er naar uit u in de toekomst persoonlijk te mogen uitnodigen in ons prachtige, nieuwe pand.

Met warme groet,

Rob

HPi / 3-D Printing bij Fa. Landré, verslag 2e editie

Ook het 2de bezoek aan de firma Landré op 28 februari j.l. was weer een succes.

Het werd wel even spannend zo aan de vooravond van de Covid-19 uitbraak. De voor de hand liggende vraag was, of het wel door kon gaan. De eerste ziektegevallen waren al gemeld. Na overleg onder de deelnemers en een gesprekje met de directie van Landré bleek, dat de meerderheid het verantwoord vond om door te zetten. Natuurlijk met in acht name van de toen nog soepele regels, is het uiteindelijk uitstekend gelukt. Wederom een zaal vol geïnteresseerde luisteraars voor het verhaal rond 3D printing. Eén van de deelnemers, Jack Sanderse, heeft het als volgt omschreven:

De HP NL Senior excursies met een techniek-tintje hebben altijd onze belangstelling. Mijn eega was in haar jonge jaren technisch tekenaar in de werktuigbouw en zelf heb ik van mijn vader (automonteur) ook wel wat techniek in mijn DNA zitten. En dan nog een zoon die constructeur is en door zijn werk de fa. Landré ook wel blijkt te kennen.... Dus, na de erg interessante excursie bij de Persgroep vorig jaar, waren wij blij dat het Landré-bezoek een herhaling kreeg (de eerste keer waren wij verhinderd). De presentaties door de Landré-medewerkers waren erg interessant en leerzaam en het was leuk om te ervaren hoe enthousiast men over de HP-machines vertelde. Wij hadden wel eens een 3D-printer aan het werk gezien, maar dat was een "gewone". Dat ook dit soort "printers" bestaan, daarvan hadden we geen vermoeden. De middag werd erg boeiend door de uitleg, begeleidende filmpjes, het verhaal bij de machines en de gepresenteerde voorbeelden van wat je zoal met zo'n machine kunt produceren.

Een volgende keer gaan we graag weer mee!

Om de herinnering levend te houden heeft Jack een aantal foto’s meegezonden, hij is naast een enthousiaste deelnemer ook een verdienstelijk fotograaf. Ook na een 2de keer luisteren bleef het voor mij een interessant verhaal. De verbazing van de 1ste   keer was nu vervangen door een meer gerichte focus op een aantal gebuikte technieken. Na afloop was er bij een borrel weer gelegenheid om hierover met o.a. de directeur Jan Floor van Egmond te spreken. Hij sprak toen al zijn bezorgdheid uit over de op handen zijnde pandemie. Een grote beurs in Utrecht, waarbij een behoorlijke investering reeds gedaan was voor stand en promotie zou worden afgelast. Een lichtpuntje was volgens hem, dat bepaalde delen van de maakindustrie, zijn belangrijkste segment, wellicht weer van China naar ons deel van de wereld gaan verschuiven.

Door Cor Hopman, Secretaris 1 HPNL en

Jack Sanderse, Lid HP NL Senior

 

 

Covid-19 ofwel het coronavirus, wat betekent dit voor de komende evenementen van HPNL Senior in 2020.

Voor dit jaar heeft HPNL Senior een viertal evenementen gepland, die door Covid-19 en alle daarbij horende overheidsmaatregelen ter discussie zijn komen te staan. Om die reden heeft het bestuur in maart en april 2 enquêtes uitgestuurd om zo de meningen te peilen onder de leden over dit onderwerp. Over de uitkomsten van die 2 enquêtes, wil het bestuur jullie nader informeren. En over en de conclusies en besluiten die wij als bestuur daaraan hebben verbonden. Het betreft de volgende 4 evenementen:

  • Algemene Ledenvergadering in april
  • Fietstocht in juli
  • Lustrum in november
  • Bezoek aan computermuseum Boerhave in het najaar 

Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronacrisis hebben we de ALV in april reeds afgelast en aangegeven deze te verplaatsen naar een latere datum.

 

De eerste enquête is verzonden naar de bezoekers van de ALV in 2019, totaal 140 leden. Dit was in het begin van de crisis, 50% heeft gereageerd. Op de vraag wanneer de ALV nu moet plaatsvinden gaf 59% aan “september” en 25% “volgend jaar”. Daarnaast vroegen we of men de ALV via een webinar zou volgen. 63% gaf aan dat te doen en 27% zal dat niet doen. Ook wilden we graag de voorkeuren voor de vorm peilen. 59% gaf aan een voorkeur te hebben voor de bestaande formule in een zaal. 28% gaf aan een combinatie van zaal en webinar wel te zien zitten en 13% gaf de voorkeur aan een webinar.

Als het een webinar wordt kiest 30% voor september. Tot slot is 47% van mening, dat het sociale contact met oud-collega’s het belangrijkste is van een ALV 

De tweede enquête is een tijdje later naar alle leden verzonden. Van de 570 leden hebben er 103 gereageerd. Dat is nog geen 20%, maar het gaf ons toch een redelijk inzicht. Ook hier hebben we gevraagd wanneer de ALV zou moeten plaatsvinden bij voldoende beschermende maatregelen. 37% Gaf daarbij aan “november” en slechts 8% in september. Daarnaast gaf 40% aan dit jaar géén ALV te willen houden. Op de vraag of men aan een webinar zou deelnemen antwoordde 58% met ja, 11% met nee en 31% met weet het (nog) niet.

Conclusie

Voor 2020 zal het bestuur geen ALV organiseren in een zaal, maar zullen we alles in het werk stellen om voor onze leden een goed webinar te organiseren. Hierover later meer.

Fietstocht

De fietstocht zouden we dit jaar voor het eerst in juli houden, eerder in het jaar dan gebruikelijk, vanwege een hogere kans op droog weer. Ook nu is de crisis spelbreker. In de tweede enquête hebben we gevraagd, wanneer de fietstocht zou moeten plaatsvinden, onder de voorwaarde van voldoende beschermende maatregelen. Hier gaf 76% aan, dit jaar géén fietstocht te willen houden. Van de overige 24% zou 15% kiezen voor september dit jaar.

Conclusie

Dit jaar organiseren we géén fietstocht en we hopen op een fijn evenement volgend jaar juli. 

Lustrum in November

Het lustrum was reeds volledig vastgelegd voor november. Alhoewel de kans dat de horeca in november weer open kan, groot is, hebben we toch gemeend nu reeds het lustrum te verschuiven naar maart 2021. Op de vraag of er dan nog steeds beschermende maatregelen moeten worden genomen, antwoordt 43% met JA en slechts 18% met NEE. De overigen weten het niet of hebben geen mening.   Vooralsnog gaan we er van uit, dat maart een goed moment is. 

Bezoek aan het computermuseum Boerhave

Dit evenement was nog in voorbereiding en kende nog geen datum. Derhalve heeft het bestuur besloten dit een jaar uit te stellen.

Tot zover de evenementen van dit jaar en de gevolgen van de coronacrisis hierop. Het bestuur heeft daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van onze leden. 

De resultaten van de twee enquêtes kunt u downloaden door op onderstaande links te klikken.

Uitslag enquête-1 

Uitslag enquête-2

Een kopje koffie in de Glasblaserije                                 Opleiden tot glasblazer, ook voor u!