Algemeen Pensioen Nieuws

Op deze pagina zal gerubriceerd informatie verschijnen volgens het volgende schema.

 • Eerste Pensioenpijler-Overheidspensioen (AOW)
  • Ingangsdatum AOW/AWW of andere voorzieningen
  • Aanpassingen in de hoogte van de uitkering
 • Tweede Pensioenpijler-Werknemerspensioen
  • Met Pensioentoezegging (Middelloon) versus Zonder Pensioentoezegging (Defined Contribution)
  • Flexibiliteitsmogelijkheden (Hoog/Laag, Vroeger/Later)
  • Doorbeleggen na pensioeningang
  • Nabestaanden pensioen
 • Derde Pensioenpijler-Individueel pensioen (Lijfrente)
  • Welke soorten lijfrente zijn er?
  • Hoe is de fiscale behandeling?
 • Vierde pensioenpijler (box 3 vermogen)
  • Welke alternatieven voor pensioen (eigen huis, aandelen etc) zijn er?
  • Hoe kan er mee omgegaan worden?
 • Wetgeving overheid
  • Wetsvoorstellen (kunnen voor alle 4 de pijlers zijn)
  • AOW Leeftijd/Pensioen richtleeftijd
 • Regelgeving DNB/AFM
  • Voorschriften voor Beleidsdekkingsgraad
  • Resultaten van onderzoeken DNB/AFM
 • (HP Pensioenfonds (Centraal Beheer APF)
  • Organisatorische ontwikkelingen (b.v. Raad van Toezicht ipv Visitatie)
  • Beleggingsbeleid vergeleken met andere fondsen
  • Dekkingsgraad (verwijzing naar HPPF Website) en vergelijking met andere fondsen
  • Indexatiebeleid en deelindexaties en vergelijking met andere fondsen
  • Vergelijking met andere pensioenfondsen op andere gebieden
  • Pensioen richtleeftijd HP Pensioenfonds
  • Vergeten pensioen bij andere pensioenfondsen om het totaalbeeld compleet te krijgen

 De informatie is nog niet volledig ingevuld. laat ons weten via pensioen@hpnlsenior.nl als je meer informatie wil over bovenstaande onderwerpen. 

Ga naar de inhoud