ALV in beeld en geluid

Deel 1-4 ALV-2024 Opening door de voorzitter

Deel 2-4 ALV-2024 Financiele jaarstukken tm Vaststelling contributie

Deel 3-4 ALV-2024 Vaststellen notulen-Jaarverslag-mutaties-bestuur

Deel 4-4 ALV-2024 Commissies-Netwerken-Mededelingen bestuur-Rondvraag

Anton den Hartog-Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Uitslag enquête tijdens de ALV

Presentatie Anton den Hartog

Ga naar de inhoud