SUCCESS, TOGETHER

HPNL Senior de vereniging die u actief houd

Wij zijn er voor alle oud werknemers van HP Nederland, HP Enterprice, DXC Nederland  en alle overgenomen bedrijven.

Wij zijn er voor de nodige ontspanning, maar ook om op te komen voor uw belangen.

Wij onderhouden contacten

We houden onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen

We houden contact met de bedrijven, maar ook met het pensioenfonds en de verschillende ondernemingsraden. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden. 

Zo houden we u niet alleen op de hoogte hoe het gaat met de verschillende bedrijven, maar zeker ook over allerlei zaken, die voor gepensioneerden van belang zijn.

Denk daarbij aan de WTP (Wet toekosmstig pensioen.

Als vereniging hebbem we hoorrecht, waarbij we uw belangen kunnen behartigen.

commissies van de vereniging

Evenementen

De evenementen commissie verzorgt de verschillen evenementen die jaarlijks plaats vinden. Hieronder vallen excursies of een fietstocht. Maar ook zal de commissie evenementen organiseren voor specifieke doelgroepen binnen de vereniging. Denk daarbij aan de vrouwen onder de leden of de echtgenotes.

Pensioen

De pensioencommissie heeft als taak het bestuur te ondersteunen wanneer pensioenen ter sprake komen. Daarnaast kunnen leden hier terecht met hun vragen over pensioen in het algemeen. Individuele problemen kan de pensioencommissie niet oplossen, maar wellicht wel van adv

communicatie

De communicatiecommissie heeft tot taak u van informatie te voorzien. Dat gebeurd niet alleen via de website, maar ook via nieuwsbrieven an sociale media. Informatie welke wordt aangeleverd door bestuur en commissie, maar ook door contacten buiten de vereniging. waar wij vinden dat het belangrijk is.

Het is nu tijd om u aan te sluiten bij onze vereniging.

Voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn ondermeer:

Leeftijd 55 plus
Aangesloten of pensioen opgebouwd bij een van de volgende pensioenfondsen:
Centraal Beheer APF  kring HPE
Centraal Beheer APF  kring HP
Centraal beheer APF  kring ESN
True Blue (ex HP Software)
ABN-AMRO PPI HPE of HP
BeFrank PPI  ESN 

Nog geen 55 jaar? wordt dan asprirant lid

Ga naar de inhoud