De nieuwe website

Voordat je verder gaat op de website, adviseren wij je deze pagina eerst te lezen en de video’s te bekijken.

Wanneer er een nieuwe website wordt gebouwd, dan is dat het moment om tevens nieuwe functie te introduceren. Maar helaas ontkomen we er ook niet aan enkele oude en soms zeer gewaardeerde functie vaarwel te zeggen. Dat is te zien op de nieuwe website. 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de oude website terug te laten komen op de nieuwe website. Maar omdat we over zijn gegaan naar een ander CMS (Content Management System) is dat niet altijd mogelijk gebleken. Er wordt nog gezocht naar oplossingen.

Nu naar de website!

We tonen je een aantal korte videos. Elke video met een apart onderwerp.

  1. Layout startpagina voor het inloggen
  2. In- en uitloggen en toegankelijkheid
  3. Het menu
  4. Groepen beheer en gebruik
  5. Overzicht meer nieuwe functies

De website

Layout startpagina voor het inloggen

Wanneer je voor de eerste keer de website bezoekt zie je een cookie banner. Hiermee kun je aangeven of je cookies wilt toestaan of niet. Ook kun je aangeven welke cookies je niet wil. 

Wij raden je aan de cookies te accepteren.

De startpagina is met name de pagina voor niet leden. Hier kunnen ze alle informatiekrijgen over de vereniging. Zoals voorwaarden en wat de vereniging zoal doet.

Ook kun je op de startpagina een wachtwoord aanvragen of wijzigen.

In- en uitloggen en toegankelijkheid

Wanneer je voor de eerste keer bent ingelogd is het belangrijk dat je je account controleert. De gegevens hierin moeten juist zijn en alle verplichte velden moeten worden ingevuld. Belangrijk zijn daarbij de pensioen gegevens. Tijdens de migratie kan er altijd iets fout zijn gegaan. 

De gegevens die je invult zijn alleen voor jou zichtbaar en enkele bestuursleden. Dus niet meer voor andere leden. Die kunnen nog wel wat zien, maar daarover meer als we praten over groepen. 

Je mail adres moet je zelf wijzigen in je account. Dit kan niet door anderen gebeuren, omdat je wijzigingen moet bevestigen

Het menu is een statisch gegeven en zal niet veranderen. daarnaast kent het menu slechts weing submenu’s. De belangrijkste rubrieken zijn tevens de belangrijkste items van de vereniging. 

1. Pensioen

2. Evenementen

3. Voordelen

4. Nieuws

In deze rubrieken zal regelmatig nieuws verschijnen.

Rubrieken die niet zullen veranderen zijn:

1. Contact

2. Archief

3. Gebruikersgroepen

4. Contributie

Aan het archief zal informatie worden toegevoegd, welke eerder via een andere rubriek is gepublcieerd of via mail is verstrekt.

 

Groepen beheer en gebruik

Gebruikersgroepen geeft leden de mogelijkheid contact met elkaar te onderhouden. 

Het bestuur heeft bovendien de mogelijkheid snel te communiceren met leden over belangrijke onderwerpen.

De website start met 5 groepen. Daarvan is de groep HPNL Senior de groep waarin ieder lid is geplaatst. Deze groep mag niemand verlaten.

De vier andere groepen zijn vrijwillig, doch wij raden iedereen aan om lid te worden van de groep waar zij zich het meeste thuis voelen.

Als lid van de groep heb je verschillende mogelijkheden. Zo kan je relaties aan je profiel toevoegen. Je kunt berichten sturen naar individuele leden of alle relaties of de hele groep.

Je hebt de mogelijkheid om aan te geven wie je brichten kan lezen en wie niet. 

Het bestuur zal altijd communiceren in de hoofgroep, waar alle leden in zijn vertegenwoordigd.

De evenementen commissie kan communiceren per groep. Daar waar zij een event voor een specifieke doelgroep plannen.

Overzicht meer nieuwe functies

Chatgpt wordt veel over gepraat en ook steeds meer toegepast in browser zoekmachines als google en bing.

Ook onze website biedt vanaf nu de mogelijkheid. De kat rechtsonder opent de chatfunctie, waar je elke vraag kan stellen. Het antwoord wordt meestal binnen enkele seconden gegeven, ongeacht de complexiteit van de vraag.

Vragen aan het bestuur of over de vereniging zullen hier niet beantwoord worden. Je communiceert met een robot, die geen informatie heeft over onze vereniging.

De chatfunctie op de oude website is verdwenen. Daarvoor in de plaats is de Muurkrant gekomen.

De muurkrant vind je onder het menu gebruikersgroep. Hier kun je een bericht plaatsen die iedereen in de groep kan lezen en beantwoorden.

Vragen aan het bestuur kunnen via het contactformulier worden gesteld, maar natuurlijk is het ook mogelijk direct een bericht te sturen naar een bestuurslid in de groep.

Er is geen overzicht meer van alle verjaardagen.

Ik probeer een kalender te maken, waarin alle verjaardagen automatisch worden weergegeven, maar dat zal nog even duren voor dat deze klaar is. Wel sturen we binnenkort weer een mail naar de jarige. 

Het gebruikersmenu is verdwenen. Aanmelden voor evenementen gaat nu via EVENEMENTEN in het menu

De chatfunctie is vervallen, daarvoor in de plaats is de muurkrant gekomen. 

Meer nieuwe functies op de website wordt naar gekeken. Daarbij denken we aan koppelingen met Facebook, LinkedIn en Twitter.

Ook willen we een videokanaal op YouTube, zodat we meer videos kunnen laten zien welke interessant zijn voor onze leden.

Leden kunnen zelf een eigen groep aanmaken en beheren. Dit moet wel aangevraagd worden bij de webmaster. De groep moet uit minsten 25 leden bestaan. Het kan een gesloten groep zijn.

 

Ga naar de inhoud