Pensioen NEWSFLASH!

2023-06-14

Brief van Centraal Beheer APF over verandering in het HP Pensioenreglement
Door Frits Nolet Pensioencommissie HPNL Senior

Op 14 juni j.l. heeft Centraal Beheer APF een brief gestuurd over een wijziging in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst met de 3 HP bedrijven. Deze wijziging betreft de nieuwe wettelijke mogelijkheid om kleine pensioenen (In2023 is dat tussen de € 2,01 en € 594,89 bruto per jaar) automatisch over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder als die bekend is. Voor gepensioneerden is dit dus niet van toepassing. Voor slapers en actieven die maar heel kort in dienst van een van de HP bedrijven zijn geweest, zou dit van toepassing kunnen zijn. Zie meer hierover op ‘gewijzigde wetgeving’ bij de Rijksoverheid.

2022-02-26

Nieuws over het HP Pensioen
Door Frits Nolet Pensioencommissie HPNL Senior

In de nieuwsbrief van HP NL Senior van februari 2022 staat veel over de overgang naar Centraal Beheer APF. Het is voor slapers en gepensioneerden nog niet mogelijk om in te loggen in de website van het nieuwe pensioenfonds. Daar wordt nog aan gewerkt. Inloggen in ‘Op Koers’ is alleen voor de actieve deelnemers.

 

2021-03-10

Hete pensioen-aardappelen in verkiezingstijd

Wel/niet korten, AOW leeftijd, zzp, …  Netspar organiseerde het verkiezingsdebat 2021 over de hete pensioen-aardappelen op 10 maart j.l. van 19.00-20.00. Deel de link gerust met anderen; het debat was openbaar en bedoeld voor een breed publiek.  Meer informatie en terugkijken op de website van Netspar.

wetgeving’ bij de Rijksoverheid.

2021-03-23

Wat gebeurt er allemaal met ons pensioen?
Door Klaas Nienhuis voorzitter HPNL Senior


Afgelopen jaar hebben we in de media van alles kunnen lezen over het nieuwe pensioenakkoord. Echter wat dat nu precies betekent voor ons pensioen is voor velen niet duidelijk geworden. Dan komt daarbij ook nog eens de aankondiging dat de werkgevers het pensioenfonds willen verlaten en overstappen naar Centraal Beheer APF. Hierbij zullen velen zich opnieuw afvragen wat gaat dit voor ons betekenen. En is de combinatie van de twee wel wenselijk. Het bestuur wil proberen op zoveel mogelijk vragen een antwoord te geven middels een webinar met Pensioen als onderwerp. Tijdens dit webinar, welke op 23 maart 2021 werd gehouden, is aandacht besteed aan beide genoemde onderwerpen.

Dhr. Dick Bode is voorzitter van de koepel gepensioneerden en nauw betrokken bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Hij kan hier dus ook veel over vertellen en hopelijk een antwoord geven op de vragen die onder onze leden leven.

Dhr. Koos van der Straaten is voorzitter van het HP Pensioenfonds en kan ons meenemen in de ontwikkelingen van ons pensioenfonds en wellicht iets vertellen over de toekomst. Beide heren zijn uitgenodigd voor het webinar op 23 maart. Met name Koos van der Straaten wil ingaan op de vele vragen die gepensioneerden stellen bij deze ontwikkelingen. 

Ga naar de inhoud