Bericht van de voorzitter

Dit wordt de eerste nieuwsbrief sinds ik op 19 juli j.l. tijdens een extra ALV in functie ben gekozen als voorzitter van HPNL Senior. In de nieuwsbrief van juni 2023 is een bio van mij opgenomen. Gemakshalve voeg ik deze ook bij in dit bericht. Ik wil de leden bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. Natuurlijk wil ik ook mijn voorganger en tevens medeoprichter van HPNL Senior, Klaas Nienhuis, enorm bedanken voor zijn lange tijd in het bestuur en alle taken die hij de afgelopen jaren uitgevoerd heeft. Klaas blijft nog nadrukkelijk betrokken als medebeheerder van onze website, in de communicatiecommissie en natuurlijk als één van onze vertegenwoordigers binnen het Belanghebbenden Orgaan van de Kring HPE in het Achmea Algemeen Pensioenfonds (Centraal Beheer).

Als vereniging staan wij voor een belangrijke uitdaging. Een transitie van een pure gezelligheidsvereniging naar een vereniging die ook opkomt voor de belangen van onze leden in de pensioendiscussie, welk zeer actueel is nu de Wet Toekomst Pensioenen op 30 mei 2023 is aangenomen door de Eerste Kamer. Eén van de voorwaarden om actief die rol op te kunnen pakken is de aanpassing van de statuten van de vereniging. Iets dat formeel tijdens de ALV in april 2023 is besloten waarna het bestuur de aangepaste statuten heeft laten passeren bij de notaris op 20 april 2023.

Een ander besluit dat het bestuur al geruime tijd terug heeft genomen is het feit dat we meer willen gaan werken met commissies en werkgroepen. Commissies hebben een min of meer permanent karakter, waar werkgroepen een meer beperkte levensduur kennen. Om goed te kunnen functioneren is de vereniging nu op zoek naar talenten die willen helpen en een bijdrage willen leveren aan een commissie om het zo voor iedereen aangenamer te maken.

HPNL Senior is op zoek naar leden voor de technische commissie, communicatie commissie, evenementen / activiteiten commissie, kennis & kunde commissie en de pensioen commissie. Staat de naam van jouw commissie er niet bij en wil je toch een bijdrage leveren schroom dan niet om mij te bellen (064 941 65 67) of een e-mail te sturen (voorzitter-1@hpnlsenior.nl) waarna ik contact met je zal opnemen.

Ook zijn er twee vacatures in het bestuur. Onze 2e penningmeester en 2e secretaris hebben aangegeven om privé redenen hun taak neer te leggen. Beide functies zijn duo-functies waarbij ieder een deel van de taken voor zijn / haar rekening neemt en waarbij je elkaar in voorkomende gevallen kunt vervangen. Er zijn 6 vaste bestuursvergaderingen per jaar en mogelijk wat extra zaken waarvoor je als bestuur wilt overleggen of bijeenkomt.

Ik wacht op een berichtje van je waarbij je aangeeft je te willen oriënteren op een van de vacatures bij jouw vereniging HPNL Senior.

Ga naar de inhoud