Jan-Dirk Mijwaard

Ik ben een boomerang met de naam Jan-Dirk Mijwaard. Een boomerang omdat ik eerst bij Philips Information Systems en Digital Equipment, vervolgens een tijdlang bij CSC en daarna bij HP heb gewerkt. Ik kwam dus alsmaar terug.

Per december 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van HP NL Senior in de rol van eerste penningmeester. Dat betekent dat ik mij vooral met de boekhouding en de verdere financiële verslaglegging bezighou naast uiteraard mijn rol als bestuurslid.

Mijn motivatie om toe te treden tot het bestuur is mede ingegeven door de belangrijke wijziging die de vereniging heeft ingezet om ook belangenbehartiger te zijn van alle leden, maar ik verheug me natuurlijk ook op alle gezellige activiteiten waaraan ik eerder door het vele internationale reizen niet kon deelnemen.

Mijn loopbaan als boomerang is in april 1986 begonnen als consultant bij Philips Information Systems op de Maanweg in Den Haag. Na drie jaar ben ik naar Apeldoorn verkast waar ik achtereenvolgens product marketing rollen had voor Maestro, de software voor Megadoc en Concerto. Ik maakte daar ook als OR lid de overname door Digital Equipment van zéér nabij mee. Eind 1994 was ik moe van de halfjaarlijkse reorganisaties en had ik inmiddels honderden collega´s zien afvloeien en ben ik ook wat anders gaan doen. Van 1997 tot 2002 heb ik voor CSC gewerkt eindigend als BU manager Financiële Instellingen.

In 2006 werd ik teruggevraagd bij HP. Ik werkte eerst als service principal voor ING, daarna als account director voor de Zwitserse bank UBS en daarna als managing partner van de HP Envision groep.

Omdat ik vaak in Palo Alto kwam heb ik veel meegekregen van de diverse splitsingen van HP in Hp Inc en HPE en vervolgens van HPE in HPE, DXC en MF. Daarmee verdween de relevantie van onze groep en heb ik mij aangemeld voor een vervroegd vertrek in 2018.

Ik woon in Scheveningen, ben getrouwd met Franske Keuter en heb twee zoons; de oudste werkt voor Unilever in Vietnam en de jongste verdient zijn geld met internet en trading in bitcoins.

Ga naar de inhoud