Koepel Gepensioneerden denkt mee met de Nationale Denktank

Sinds 2005 zetten elk jaar twintig jonge denkers en doeners (vaak net afgestudeerd en/of pas actief op de arbeidsmarkt) hun tanden in een maatschappelijk vraagstuk. Doel is om met heldere analyses en praktische oplossingen te komen en, als het enigszins kan, met een doorbraak op het thema in kwestie. Eerdere onderwerpen waren bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, de digitale samenleving, perspectief op werk voor iedereen en energiezuinig leven.

Dit jaar ligt de focus op een thema dat al jaren wordt benoemd, maar waar amper voortgang mee wordt geboekt: de vergrijzingsgolf in Nederland. Nederland vergrijst: het aantal 65-plussers stijgt van ruim 3,5 miljoen in 2023 naar 4,8 miljoen in 2040. Er zijn om die reden nu al zorgen over een tekort aan werknemers, vrijwilligers, mantelzorgers en geschikte woningen – en dat tekort dreigt alleen maar toe te nemen. Ook spelen ouderen in onze samenleving een minder actieve rol dan gewenst; hierdoor loopt de samenleving expertise, ervaring en daadkracht mis. De zorg- en welzijnssector lijken momenteel te grossieren in initiatieven en oplossingen voor de aanstaande grijze golf. Toch komt de noodzakelijke versnelling niet op gang. Om die reden is besloten dat de Nationale Denktank dit jaar zijn pijlen richt op dit onderwerp: Hoe kunnen senioren in de vergrijzingsgolf betekenisvol ouder worden en hoe ziet een inclusieve samenleving er voor hen uit?

De Denktank heeft Koepel-voorzitter John Kerstens gevraagd om mee te denken. Daartoe heeft hij diverse gesprekken met deelnemers aan de Denktank gevoerd. Kerstens: ‘Het is goed om te zien dat een club jonge mensen als ze nadenken over de positie van senioren in ons land en op zoek zijn naar oplossingen de Koepel Gepensioneerden weet te vinden. Want dat is waar wij ons mee bezighouden, vanuit de kracht van senioren. Uiteraard heb ik met hen gesproken over het beeld dat senioren ofwel allemaal ziek, zwak en misselijk zijn ofwel allemaal topfit, de beschikking hebben over een uitgebreid sociaal netwerk beschikken en er elke maand met de camper op uittrekken. De werkelijkheid is veel diverser. Daarnaast heb ik opnieuw een pleidooi gehouden om de kennis en levenservaring van senioren vaker te benutten, juist ook in combinatie met het enthousiasme en de frisse blik van jongeren. Want daar wordt onze samenleving beter van.’

Op 12 december worden de door de Nationale Denktank bedachte oplossingen gelanceerd. Daarna zijn ze uiteraard ook op de website van de Koepel Gepensioneerden te lezen.

Bron: Nieusbrief 36 2023 Koepel voor Gepensioneerden
Ga naar de inhoud