De Koepel Gepensioneerden

Sinds 1 januari 2022 is HPNL Senior lid van de Koepel Gepensioneerden.

Het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden heeft vele voordelen door o.a. de vele verstrekte informatie en de zeer actieve rol richting de invoer van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Zo verstrekt ze aan haar leden zoals HPNL Senior veel informatie over hoe zij de belangenbehartiging voor de leden van HPNL Senior kan doen. Echter de Koepel Gepensioneerden doet nog veel meer.

Belangrijke koppelingen zijn:

Koepelgepensioneerden.nl

Hiermee krijgt je toegang tot de centrale website van de Koepel Gepensioneerden met alle informatie van de Koepel Gepensioneerden.
Nieuws | Koepel Gepensioneerden
Hiermee krijgt je u toegang tot alle nieuwsbrieven en verdere informatie van de Koepel Gepensioneerden.

Aanmelden nieuwsbrief | Koepel Gepensioneerden 

Mocht je u interesse hebben om de nieuwsbrieven en verdere informatie van de Koepel Gepensioneerden direct via de mail te ontvangen, dan kun je je hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Koepel Gepensioneerden | Utrecht | Facebook

Op de Facebook pagina van de Koepel Gepensioneerden wordt vaak een uittreksel van deze nieuwsbrieven gepubliceerd.

Wat is de Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 80 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de Koepel de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop wij ons richten zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Zij zijn ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is. De Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies. Bij de Koepel is aangesloten FASv, de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Bovendien werken zij in de Seniorencoalitie intensief samen met de landelijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM.

Koepel Gepensioneerden
Churchilllaan 11 (4e etage),
3527 GV Utrecht
Postadres
Postbus 2069,
3500 GB Utrecht
Contactgegevens
Telefoon: 030-2846080 


Koepel-gepensioneerden/nieuws-nvog-knvg

De KNVG was de koepel van vereniging van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Deze is gefuseerd met de NVOG, een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden en lokale en regionale onafhankelijke seniorenverenigingen. Samen heten ze nu Koepel Gepensioneerden. Omdat de Koepel Gepensioneerden zich met meer dan alleen pensioen bezighoudt staat de info op het hoofdmenu.

Wij worden wel regelmatig uitgenodigd voor een gesprek met minister Koolmees van SZW en tijdens die bijeenkomsten luistert de minister wel naar ons, maar daarmee hebben wij geen invloed op wat aan de onderhandelingstafel wordt besproken. Dat moet veranderen! Dinsdag is een petitie gestart op www.mijnpensioenpetitie.nl waarmee wij zoveel mogelijk handtekeningen willen verzamelen om die op 28 mei aan de vaste Tweede Kamer commissie van SZW te kunnen aanbieden. Op die website staat uitgebreide informatie over de aanleiding en de reden van onze petitie. U kunt de petitie tekenen t/m 27 mei a.s. Wanneer u onverhoopt met bovenstaande link niet kunt inloggen op MijnPensioenetitie.nl dan kunt u ook rechtstreeks naar de petitie gaan met deze link: https://bit.ly/2W3Wab5 De petitie wordt ondersteund door een radio-commercial, waarvan de eerste maandag 29 april wordt uitgezonden. Hier bekijkt u het uitzendschema van de reclameboodschap. Wij vragen onze lezers zoveel mogelijk middelen in te zetten om te helpen deze petitie tot een succes te maken. Stuur deze nieuwsbrief daarom door aan familieleden, vrienden, kennissen en collega's. Want ook voor hen die nog werken maar straks een goed pensioen willen hebben, is het nodig dat de vertegenwoordigers van de huidige gepensioneerden nu daarover kunnen meepraten. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Vertegenwoordigers van gepensioneerden moeten op gelijkwaardige basis deelnemen aan het pensioenoverleg.

NVOG en KNVG hebben een brief gestuurd aan de partijen die aan de onderhandelings-tafel voor een nieuw pensioenstelsel zitten. Zij hebben het vertrouwen in dit overlegorgaan verloren en hebben dat kenbaar gemaakt in een brief. 

PERSBERICHT: Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie.

De Nederlandse gepensioneerden hebben geen vertrouwen meer in de pensioen-onderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden NVOG en KNVG in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en in een petitie, gericht aan de Tweede Kamer. 

’Gepensioneerden niet serieus genomen door vakbonden’

Gepensioneerden zeggen het vertrouwen in de vakbonden voor de pensioen-onderhandelingen op. Ouderen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de vakbeweging en eisen een plek aan de tafel. NVOG-voorzitter Jaap van der Spek: „We worden te weinig serieus genomen door de bonden.” Lees hier het artikel uit De Telegraaf van vandaag.

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 

Postbus 2069 3500 GB Utrecht 

T: 030-2846080  

E: nvog@gepensioneerden.nl                                                             

W: www.gepensioneerden.nl

 

Ga naar de inhoud