Loyaal stemmende senioren deze verkiezingen zwevend

Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen staat Nederland aan de vooravond van politieke veranderingen. Midden in deze politieke verschuivingen voerde de Seniorencoalitie (waarin de Koepel Gepensioneerden samenwerkt met ANBO, KBO-PCOB, NOOM en SOM-NL) onderzoek uit onder 8.000 senioren van 60 en ouder.  Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hun politieke voorkeuren, beweegredenen en afwegingen als ze straks in het stemhokje staan. Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze, aangezien veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten. Senioren hebben een belangrijke rol bij deze nieuwe koers, want meer dan de helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar.

Zelfs 43% van de 60+ers twijfelt nog of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt. De 60+er staat voor een lastige stemkeuze, waarbij het vertrouwen in het landelijk beleid van de overheid erg laag is. 60% van de senioren geeft aan hier weinig tot geen vertrouwen te hebben. Daarnaast gelooft drie op de vier 60+ers dat politici in Den Haag te weinig rekening houdt met de belangen en wensen van ouderen.

Grote zorgen over de zorg

Senioren maken zich ernstige zorgen over de gezondheidszorg en ouderenzorg in Nederland. Dat zien we terug in de keuze voor belangrijkste thema’s, waarbij gezondheidszorg en ouderenzorg de topprioriteiten zijn voor respectievelijk 55% en 48% van de ondervraagden. We kunnen niet langer klakkeloos meer aannemen dat er voldoende goede zorg beschikbaar is in Nederland wanneer we het nodig hebben. Er zijn wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis. Er is een structureel tekort aan zorgpersoneel en daarbij groeit de zorgvraag en deze zal nog verder stijgen door de toename van het aantal ouderen in Nederland. Mantelzorgers (veelal zelf al wat ouder) raken steeds meer overbelast.

Naast zorg zijn met name economische thema’s van belang bij de komende verkiezingen. Door de afgelopen jaren met sterke inflatie en koopkrachtdaling, de berichten dat steeds meer Nederlanders in armoede leven en het jarenlang niet ‘kunnen’ indexeren van pensioen is het niet gek dat voor senioren juist economische thema’s van belang zijn bij de komende verkiezingen.

Opmerkelijk is dat het thema immigratie en asiel niet hoog scoort onder 60+ers. Dat wil niet zeggen dat deze thema’s voor 60+ers niet belangrijk zijn, want nog steeds een kwart van hen heeft deze thema’s als belangrijk aangemerkt voor de komende verkiezingen.

Belangrijkste redenen om te stemmen voor senioren

De belangrijkste redenen voor 60+ers om op een politieke partij te stemmen zijn het partijprogramma (65%), de partijstandpunten rondom ouderenbeleid (47%) en de lijsttrekker (28%). Ook weegt een kwart van de senioren de prestaties uit het verleden mee in deze keuze.

De kracht van senioren

De stem van 60+ers is van groot belang in de Nederlandse politiek. Met het groeiende aantal senioren en specifieke prioriteiten, hebben zij een duidelijke boodschap voor de politieke partijen in Nederland. Politieke partijen die twijfelende 60+ers willen binden, zouden er goed aan doen om in het publieke debat en in de standpunten van het partijprogramma gezondheid- en ouderenzorg centraal te zetten. Zonder bezuinigingen. Het is nu aan de politici om met een goed ouderenbeleid hierop in te spelen en beloften ook daadwerkelijk waar te maken om het vertrouwen van senioren terug te winnen. Investeer in de kracht van senioren en benut hun levenservaring.

Bron: Nieuwsbrief 36 2023 van de Koepel voor Gepensioneerden

Ga naar de inhoud