Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 19 april in het Oude Tolhuys te Utrecht.
Dit jaar behandelen we naast de standaard agenda tevens de statuten en het huishoudelijk reglement.
Over de statuten zal nogmaals moeten worden gestemd. Het huishoudelijk reglement zal op een later tijdstip in stemming worden gebracht. Tijdens deze ALV kan je kennis maken met 3 nieuwe directies. De nieuwe General Manager van HPE, Maarten Spijkers, zal zich aan iedereen voorstellen. Ook de nieuwe General Manager van DXC, Hans Klopper, zal een presentatie geven. En tot slot zal Alexander Reuverkamp als Financieel Directeur van HP Nederland iets vertellen over de ontwikkelingen van HP Benelux en HP nederland in het bijzonder.

Voor het eerst gaat de vergadering door na de lunch. Om 14:30 uur zal de voorzitter van de Koepel voor gepensioneerden (John Kerstens) de aanwezigen informeren over de status van de WTP (Wet Toekomst Pensioen). Daarbij zal hij ingaan op de voor en nadelen voor de gepensioneerden en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Alle benodigde documenten zijn uiterlijk 5 april te vinden op onze website. Klik hiervoor op de volgende link: ALV 19 april 2023 (hpnlsenior.nl)
Vragen/opmerkingen over het huishoudelijk reglement kunnen worden gemaild naar: hhr@hpnlsenior.nl
De volgende documenten kan je downloaden:
1. Notulen ALV 26 april 2022
2. Notulen extra ALV 19 januari 2023
3. Notulen extra ALV  8 februari 2022
4. Agenda ALV 19 april 2023
5. Jaarverslag HPNL Senior 2022
6. Statuten HPNL Senior (Notaris versie)
7. Wijziging voorstellen Notaris + antwoord HPNL Senior
8. Huishoudelijke Reglement 

De vergadering wordt dit jaar gehouden in Utrecht.
Adres: Het Oude Tolhuys
          Weg naar Rhijnauwen 13-15
           3584 AD Utrecht

De vergadering begint om 10:00 uur en sluit om 15:30 uur

Vanaf 9:30 staat de koffie en thee klaar.

Aanmelden kan op de website onder het gebruikersmenu of door hier te klikken.
Onder het gebruikersmenu kun je ook zien wie de ALV bezoeken

In de bijlage tref je nu de definitieve agenda aan.
 
Met vriendelijke groet

Bestuur HP NL Senior