Februari 2022

 

De laatste weken ontvangt het bestuur van HP NL Senior regelmatig berichten van gepensioneerde leden, die ongerust zijn over hun pensioen. Daaruit blijkt dat men nog niet goed weet waar men  met vragen terecht kan. Accountgegevens voor de website ontbreken nog en de algemene website van CB APF geeft geen specifieke informatie. De Kring pagina’s op de website zijn deels nog “under construction”.
 
Informatie over de dekkingsgraad is nu al enkele maanden niet meer ontvangen en hoe staat het met de indexatie van ons pensioen per 1 januari 2022? 

Op alle vragen kan op dit moment nog geen antwoord worden gegeven, doordat de overgang naar CB APF wat meer tijd in beslag neemt.t. Op onze vragen aan hetBO van  CB APF kregen we de volgende antwoorden:
 

·       CB APF  heeft deze week de dekkingsgraden gepubliceerd op hun website.

·       De indexatie en premievaststelling loopt en wordt in de komende weken afgerond. Streven is om per februari 2022 de indexatie uit te keren (met terugwerkende kracht vanaf 1januari). CB APF heeft toegezegd hier tijdig over te communiceren naar de deelnemers (mogelijk per brief of via  de website).

·       Er wordt hard gewerkt om de z.g.n slot- en openings-UPO *) aan alle deelnemers op te sturen. Dit zal in de komende weken gebeuren.

*) Uniform Pensioenoverzicht

·       Inlog gegevens voor de CB site wordt aan gewerkt. Het duurt nog enige tijd voordat dit rond zal zijn, daar dit mede afhankelijk is van de integratie van de software systemen in de back-end 

Tot slot nog enkele links, wel van belang zijn:
De websites
kring HPE: Kring HPE | (centraalbeheerapf.nl)
kring ESN: Kring ES Nederland | (centraalbeheerapf.nl)
Kring HPN: Kring HP Nederland | (centraalbeheerapf.nl)

Voor vragen: Deelnemer contact | (centraalbeheerapf.nl)


Klaas Nienhuis
Voorzitter HP NL Senior