Afdrukken

HPi / 3-D Printing bij Fa. Landré, verslag 2e editie

Ook het 2de bezoek aan de firma Landré op 28 februari j.l. was weer een succes.

Het werd wel even spannend zo aan de vooravond van de Covid-19 uitbraak. De voor de hand liggende vraag was, of het wel door kon gaan. De eerste ziektegevallen waren al gemeld. Na overleg onder de deelnemers en een gesprekje met de directie van Landré bleek, dat de meerderheid het verantwoord vond om door te zetten. Natuurlijk met in acht name van de toen nog soepele regels, is het uiteindelijk uitstekend gelukt. Wederom een zaal vol geïnteresseerde luisteraars voor het verhaal rond 3D printing. Eén van de deelnemers, Jack Sanderse, heeft het als volgt omschreven:

De HP NL Senior excursies met een techniek-tintje hebben altijd onze belangstelling. Mijn eega was in haar jonge jaren technisch tekenaar in de werktuigbouw en zelf heb ik van mijn vader (automonteur) ook wel wat techniek in mijn DNA zitten. En dan nog een zoon die constructeur is en door zijn werk de fa. Landré ook wel blijkt te kennen.... Dus, na de erg interessante excursie bij de Persgroep vorig jaar, waren wij blij dat het Landré-bezoek een herhaling kreeg (de eerste keer waren wij verhinderd). De presentaties door de Landré-medewerkers waren erg interessant en leerzaam en het was leuk om te ervaren hoe enthousiast men over de HP-machines vertelde. Wij hadden wel eens een 3D-printer aan het werk gezien, maar dat was een "gewone". Dat ook dit soort "printers" bestaan, daarvan hadden we geen vermoeden. De middag werd erg boeiend door de uitleg, begeleidende filmpjes, het verhaal bij de machines en de gepresenteerde voorbeelden van wat je zoal met zo'n machine kunt produceren.

Een volgende keer gaan we graag weer mee!

Om de herinnering levend te houden heeft Jack een aantal foto’s meegezonden, hij is naast een enthousiaste deelnemer ook een verdienstelijk fotograaf. Ook na een 2de keer luisteren bleef het voor mij een interessant verhaal. De verbazing van de 1ste   keer was nu vervangen door een meer gerichte focus op een aantal gebuikte technieken. Na afloop was er bij een borrel weer gelegenheid om hierover met o.a. de directeur Jan Floor van Egmond te spreken. Hij sprak toen al zijn bezorgdheid uit over de op handen zijnde pandemie. Een grote beurs in Utrecht, waarbij een behoorlijke investering reeds gedaan was voor stand en promotie zou worden afgelast. Een lichtpuntje was volgens hem, dat bepaalde delen van de maakindustrie, zijn belangrijkste segment, wellicht weer van China naar ons deel van de wereld gaan verschuiven.

Door Cor Hopman, Secretaris 1 HPNL en

Jack Sanderse, Lid HP NL Senior