Zoals jullie al lazen in de recente nieuwsbrief zoeken we als bestuur in deze bijzondere tijd, waarin de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, bij te praten en contact te onderhouden zo beperkt zijn, hoe we onze onderlinge interactie kunnen blijven organiseren en stimuleren. Deze tijd vraagt om creativiteit en je ziet overal om je heen nieuwe initiatieven ontstaan. Dus legden we jullie in de recente nieuwsbrief al een aantal mogelijkheden voor om in contact te blijven met elkaar en interessante workshops te organiseren. Zeker ook omdat we nog wel een tijdje in deze situatie zullen zitten. Al een aantal leden heeft daarop gereageerd. Meer inhoudelijke sessies zitten in de planning. Zie onderaan dit bericht welke ideeën we hebben en reageer er alsjeblieft op om je belangstelling aan te geven. 

Als eerste gaan we twee testsessies organiseren, namelijk op donderdag 26 november om 11u en donderdag 3 december om 11u

Deze zien er als volgt uit:

 • Van de voorzitter: Klaas Nienhuis geeft een terugblik over het afgelopen jaar en wat ideeen voor het volgend jaar. Dat zal een kort praatje zijn van ongeveer 10 minuten.

Dit gaat via een zogenaamde Zoom-meeting.

 • Vervolgens nodigen we jullie uit voor een digitaal feestje op een onbewoond eiland, een ontmoetingsplaats waar we van elkaar kunnen horen hoe het ermee is en weer eens wat kunnen bijpraten. Je krijgt precies te horen hoe dat in zijn werk gaat. We hebben het zelf getest en het was heel gezellig. Dus we willen eens uitproberen hoe het gaat met ons allemaal samen. Niet alleen kun je dat erna dan gebruiken voor HPNL Senior, maar ook voor je familie, een samenkomst met kinderen of vrienden.

We hebben dan de digitale mogelijkheden uitgetest om op woensdag 16 december om 15.00u een “officiele” virtuele kerstborrel te organiseren. 

De uitnodiging voor de beide testsessies, volgt kort vooraf.  

Als je een uitnodiging wilt ontvangen, moet je jezelf eerst aanmelden op info@hpnlsenior.nl en daarbij aangeven welke testsessie je wilt bijwonen.

Er zijn ongeveer 40 plaatsen per sessie voor de eerste 2 testsessies. Je kunt het aangeven als je er zeker bij wil zijn op info@hpnlsenior.nl

 

Lees hieronder zeker nogmaals de ideeën  voor de toekomst en laat weten waar je interesse naar uit gaat

 Hieronder zie je 10 onderwerpen, waarvan we vermoeden dat ze jullie belangstelling hebben. Graag horen we jullie daarover. We weten nu vooraf nog niet of al deze ideeën dan ook echt haalbaar zullen zijn, maar dat gaan we dan in ieder geval uitzoeken. Dus laat je reactie horen.

We hebben in een brainstormsessie een uitgebreide lijst van mogelijkheden opgesteld en zijn tot de volgende top 10 gekomen:

 1. Kerstborrel/pakket/virtuele bijeenkomst wijn/bier/hapjes proeverij met chatmogelijkheden artiest en welkom voorzitter
 2. Workshop met personeelsaankoop-pakket-aanbod van HPI met een pitch over de nieuwste modellen en mogelijkheden wat betreft pc/laptop/printer/up-to-date kennis
 3. Workshop virtueel bridgen, eventueel samenstelling teams en gezamenlijke bridge drive
 4. Workshop domotica en nieuwste mogelijkheden
 5. Virtuele wijn/bier/kaas/iets anders proeverij
 6. Workshop actuele virtuele mogelijkheden: skypen/zoomen/whatsapp basics, zijn onze ouderen aangesloten op de nieuwe digitale communicatie?
 7. Basiskennis pensioenen, wat is er gaande en wat betekent dat voor ons en de specifieke HP-situatie
 8. Reisverslagen van leden met een bijzondere ervaring: cruises, Zuid-Afrika, Indonesië, Canada (bij gebrek aan huidige reismogelijkheden)
 9. Workshop Genealogie van archiefonderzoek tot de nieuwste mogelijkheden om vanuit DNA-onderzoek je hele stamboom te kunnen uitlezen.
 10. Gezondheid en veiligheid en de oudere mens, bv ook onderdeel hoe om te gaan met de Electrische Fiets

Graag vragen we jullie om aan te geven:

 1. Welke onderwerpen zou je graag als eerste georganiseerd zien?
 2. Welke onderwerpen/events/mogelijkheden heb je zelf als idee voor het bestuur om te gaan organiseren?
 3. Heb je zelf een onderwerp/interessant idee dat je zou kunnen aanbieden aan onze leden?
 4. Aan welke van de bovenstaande ideeen zou je zelf kunnen bijdragen?

Laat het ons weten. Stuur je reactie naar: info@hpnlsenior.nl