Binnen HPNL Senior hebben we een commissie die zich bezig houd met uw pensioen. De commisie adviseert het bestuur over zaken die van belang zijn voor de gepensioneerden. Denk daarbij aan de wet toekomst pensioen (WTP). Hier zal het bestuur gebruik maken van het recht om gehoord te worden door sociale partners en werkgevers. We hebben het over:

De pensioencommissie

Doelstelling

De Pensioencommissie (hierna te noemen: PC) stelt zich ten doel te dienen als steunpunt bij onduidelijkheden over het (toekomstige) pensioen.
De volgende activiteiten van de PC ondersteunen deze doelstelling:

Doelgroep

De PC richt zich primair op belangenbehartiging van de HPNL Senior leden die een (toekomstig) pensioen krijgen van één van de CB APF’s. Hiertoe heeft ze toegang tot de besturen binnen de CB APF’s, de Belanghebbende Organen (BO’s) binnen de CB APF kringen en de directies en ondernemingsraden (OR’n) van HPE, HP Nederland en DXC technologie. De PC heeft geen toegang tot gegevens of organisaties die betrekking hebben op pensioenen, van voormalige HP werknemers, bij o.a. Zwitserleven en ABNAMRO. De Pensioencommissie ondersteunt leden, maar kan geen problemen voor leden oplossen. Wanneer leden een beroep willen doen op deze ondersteuning kunnen zij een mail sturen naar: pensioen@hpnlsenior.nl Informatie aanvragen en klachten.

Bent u op zoek naar persoonlijke informatie over uw pensioen (zoals uw jaaropgave, betaalspecificatie of Uniform Pensioenoverzicht)?

Of bent u op zoek naar informatie over uw pensioenregeling (zoals uw Pensioen 1-2-3 of pensioenreglement)?

Kijk op centraalbeheerapf.nl en zoek onder [Deelnemer] je kring HPE, HPNL of ESN. Of stuur een e-mail naar hpe-hpnl-esn@centraalbeheerapf.nl.

Wanneer gestelde vragen niet leiden tot een bevredigend antwoord, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Dit kan via dezelfde mail van de Centraal Beheer APF’n

Ga naar de inhoud