De bestuursleden Hans Tenniglo en Peter Nieuwendijk treden dit jaar af als bestuurslid. 

Beiden zijn niet herkiesbaar voor een nieuwe periode.   

Daarom nodigen wij onze leden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een functie binnen het bestuur van HPNL Senior.

 In de afgelopen jaren bestond het bestuur uit vrouwelijke en mannelijke ex-collega’s. Op dit moment zijn er echter alleen mannen aanwezig in het bestuur. Wij zouden het op prijs stellen als er zich ook vrouwelijke kandidaten aanmelden.

De verkiezingen vinden plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april  a.s.  

Functies binnen het bestuur worden in de bestuursvergadering ná de verkiezingen in onderling overleg verdeeld.  

Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 17 maart 2019. door een e-mail te sturen naar voorzitter@hpnlsenior.nl .

 

                                                                                    

Let op!  De algemene ledenvergadering zal in 2019 op 3 april plaats vinden. Dit zal de laatste keer in het gebouw aan de Startbaan in Amstelveen zijn. HPE verhuist in april naar de Stroombaan in Amstelveen. DXC verhuist naar Rijswijk en van HP inc moet het definitieve besluit over hun toekomstige locatie nog nemen.