Doelstelling

De Pensioencommissie heeft globaal de volgende doelstelling mbt Pensioenvragen en -klachten:

 • Het ondersteunen van leden die met vragen zitten over hun pensioen. Hieronder valt o.a.:
  • Het helpen met het opstellen van vragen die door het HP Pensioenfonds (verder HP PF) moeten worden beantwoord.
  • Het helpen van leden met de interpretatie van documenten/antwoorden die zij door het HP PF toegestuurd krijgen.
  • Het aangeven van de (wettelijke) kaders waarbinnen correspondentie met het HP PF moet worden gezien.
 • Het wijzen van leden op het proces hoe vragen en klachten te adresseren bij het HP PF
 • Het adresseren van veel voorkomende vragen en/of klachten bij het HP PF en het geven van suggesties hoe het HP PF hiermee om kan gaan.

De Pensioencommissie ondersteunt leden, maar kan geen problemen voor leden oplossen. Wanneer leden een beroep willen doen op deze ondersteuning kunnen zij een mail sturen naar: pensioen@hpnlsenior.nl

 

In deze rubriek willen we verder een overzicht geven hoe en aan wie je vragen en klachten binnen het HP Pensioenfonds kunt adresseren. Over het algemeen is het startpunt dat een deelnemer ergens een (telefonische) vraag over heeft. Wanneer deze vraag niet leidt tot een bevredigend antwoord, zullen er vaak eerst aanvullende vragen worden gesteld en wanneer dit niet tot resultaat leidt kan er zelfs een klacht volgen.

Vragen

Het HP Pensioenfonds heeft op haar website een ‘Contact’ pagina opgenomen waar je via een contactformulier vragen aan de uitvoerder (administratie) van het fonds kunt stellen. In feite kent het fonds twee uitvoerders:

 • RiskCo. Dit is het bedrijf dat de pensioenadministratie van de basisregeling verzorgt en tevens de uitkeringenadministratie verzorgt nadat het pensioenkapitaal is omgerekend naar pensioen. RiskCo heeft de pensioenadministratie activiteiten van AON Hewitt overgenomen.
 • Robeco. Dit is het bedrijf dat de administratie van de kapitaalopbouw voor de premiepensioenregeling en de excedent regeling verzorgt.

Naast het contactformulier worden op de ‘Contact’ pagina ook de telefoonnummers van deze twee uitvoerders vermeld. Je kunt de ‘Contact’ pagina via de volgende link bereiken:

https://www.hp-pensioenfonds.nl/contact/

 

Klachten

Wanneer gestelde vragen niet leiden tot een bevredigend antwoord, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. Het HP PF heeft een pagina ingericht voor ‘Klachten en geschillen’.  Op deze pagina vind je een link naar het klachtenreglement en wordt aangegeven hoe je een klacht aan het pensioenfonds kunt richten. Dit kan zowel per e-mail als per fysieke post.

Alle klachten worden behandeld door de ‘Klachtencommissie’. Wanneer je er met de uitvoerder niet uitkomt is er dus een escalatieniveau waar je terecht kunt. Hierin zitten drie bestuursleden van het HP PF die de klacht beoordelen. Zij zullen het dossier bekijken en onderzoeken of de juiste procedures zijn gevolgd. Wanneer het een gecompliceerde klacht betreft is het mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin je je klacht kunt toelichten. Na het onderzoek zal de klachtencommissie een uitspraak doen over de klacht (eventueel met aanbevelingen) en dit na goedkeuring in het gehele bestuur terugkoppelen aan de klager.

Op de pagina voor ‘Klachten en geschillen’ wordt tevens beschreven dat je na een uitspraak van de ‘Klachtencommissie’ nog een tweede escalatieniveau is bij de ‘Ombudsman Pensioenen’ en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Je kunt de pagina ‘Klachten en geschillen’ via de volgende link bereiken:

https://www.hp-pensioenfonds.nl/over-het-fonds/klachten-en-geschillen/