Privacy & cookie beleid

Privacyverklaring Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

Persoonsgegeven die worden verwerkt

HPNL Senior kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HPNL Senior, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HPNL Senior heeft verstrekt. HPNL Senior kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Voor- en achternaam van u en uw partner
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer(s)
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw Pensioendatum
  • Uw IP-adres
  • Bankrekeningnummer

Waarom heeft HPNL Senior uw gegevens nodig

HPNL Senior verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Voorts voor het innen van contributie. Daarnaast kan HPNL Senior uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van activiteiten door HPNL Senior aangeboden aan haar leden, alsmede het verzenden van Nieuwsbrieven en informatie van belang voor haar leden

Hoe lang bewaart HPNL Senior uw gegevens

HPNL Senior bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Delen met derden

Als lid van de vereniging geeft u toestemming om de volgende gegevens te delen met Philips MYSHOP en HP-STORE : NAW gegevens van het lid Emailadres van het lid. Lidnummer van het lid Verder  verstrekt HPNL Senior uw persoonsgegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Leden van HPNL Senior kunnen de persoonsgegevens van andere leden inzien. Voor zover het lid deze gegevens niet heeft afgeschermd voor andere leden.   Het bestuur van HPNL Senior heeft inzage in alle persoonsgegevens van de leden. Foto’s of video’s Foto’s of video’s genomen tijdens evenementen door HPNL Senior georganiseerd, kunnen op de website worden geplaatst. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor leden.  Als lid van de vereniging geeft u toestemming beeldmateriaal, waarop u herkenbaar bent eventueel te publiceren op de website van HPNL Senior

In kaart brengen van website bezoek

Op de website van HPNL Senior worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HPNL Senior gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Links naar websites van derden

Op de website staan links naar websites van derden. HPNL Senior stuurt daabij geen gegevens mee van de leden. HPNL Senior is niet verantwoordelijk voor deze websites en verwijst dan ook naar de privacy policy van de betreffende website voor de verwerking van gegevens. Gebruik van Cookies Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de voorkeuren van alle bezoekers. Vanwege wijzigingen in de telecommunicatiewet moeten we je om toestemming vragen om cookies op je computer te plaatsen. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op andere websites te identificeren Google analytics We maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via Google Analytics krijgt HPNL Senior inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan HPNL Senior de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan HPNL Senior te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HPNL Senior heeft hier geen invloed op. HPNL Senior heeft Google geen toestemming gegeven om via HPNL Senior verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe kunt u uw gegevens aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op de website van HPNL Senior kunt u uw gegevens inzien en zelf wijzigen via uw profiel pagina. Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris-1@hpnlsenior.nl. HPNL Senior zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging 

HPNL Senior neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HPNL Senior maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HPNL Senior verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HPNL Senior op via Secretaris-1@hpnlsenior.nl. hpnlsenior.nl is een website van HPNL Senior.
Ga naar de inhoud