Regeringscommissaris transitie pensioenen van start

Regeringscommissaris transitie pensioenen van start

Tijdens de behandeling van de nieuwe Pensioenwet werd op aandringen van CDA en D66 door minister Schouten toegezegd dat er een regeringscommissaris zou komen. Die moet toezien op de overgang (de transitie) naar een nieuw pensioenstelsel. Achtergrond daarvan was de bij veel partijen levende zorg of die overgang wel zo vlekkeloos zou verlopen als eerder werd gesuggereerd. Ondanks een van de doelstellingen van de wet (vereenvoudiging) was het de Eerste Kamer wel duidelijk dat niet alleen het nieuwe stelsel zelf, maar ook de overgang daarnaartoe behoorlijk ingewikkeld is.

Afgelopen week is professor Fieke van der Lecq (hoogleraar Pensioenmarkten aan de Universiteit van Amsterdam) als regeringscommissaris transitie pensioenen aangesteld. Zij zal haar werkzaamheden op 1 januari aanstaande aanvangen. Haar taak is toe te zien op hoe de overgang naar het nieuwe stelsel verloopt. Zij kijkt daarbij naar vragen als: is er genoeg tijd voor een zorgvuldige transitie? Welke problemen doen zich in de praktijk voor? Wat kan er worden gedaan om die problemen op te lossen? Ze brengt daarover tenminste twee keer per jaar, maar vaker als ze dat nodig vindt, onafhankelijk advies uit aan de minister. Die adviezen gaan overigens niet over de inhoud van alle te maken plannen en te nemen besluiten.

John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, is blij dat de naam van de regeringscommissaris nu bekend is: ‘Dat is geen dag te vroeg. Overal wordt immers al gesproken over en gewerkt aan de overgang naar nieuwe pensioenregelingen. En juist in die beginfase spelen onze verenigingen van gepensioneerden daarbij een rol. Op basis van de nieuwe wet zijn zij immers de stem van gepensioneerden. Daarvoor is hen in die wet een hoorrecht toegekend en uit de eerste signalen blijkt dat met name vakbonden daar moeite mee hebben.’

Die zijn niet zo happig op het vroegtijdig en serieus betrekken van verenigingen van gepensioneerden bij de pensioentraditie. Ze zien verenigingen van gepensioneerden als hun  concurrent. Kerstens: ‘En dat snap ik. Want bij de wetsbehandeling heeft de minister aangegeven dat de tijd voorbij is dat je als gepensioneerde mag aannemen dat jouw belangen als het om pensioenen gaat door de vakbond net zo serieus worden genomen als die van werkenden. Maar deugen doet het natuurlijk niet: verenigingen van gepensioneerden moeten hun rol, in het belang van gepensioneerden, goed kunnen spelen. En daarvoor is het nodig dat op tijd naar hun mening wordt gevraagd en die vervolgens serieus wordt genomen. Als dat niet gebeurt, is dat een signaal waar zeker ook de regeringscommissaris iets mee moet.’

De Koepel Gepensioneerden wil dan ook snel met de regeringscommissaris om tafel.

 

Bron: Nieuwsbrief Koepel gepensioneerden

Ga naar de inhoud