Afdrukken

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

Voorwaarden

Lid van de vereniging kunnen zijn:

Tevens kunnen lid van de vereniging zijn:

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd. Bij aanvragen van lidmaatschap ontvangen na 31 augustus wordt de keus geboden tussen onmiddellijk ingaan van het lidmaatschap of aanhouden en uitstellen tot het begin van het nieuwe jaar.

Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat bij aanmelding gedurende het jaar de volledige jaarcontributie verschuldigd is. De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Jaarlijks kan de contributie in de ledenvergadering worden aangepast en vastgesteld voor het komend jaar. De contributie moet voor 1 januari zijn voldaan. Door aanmelding geef je aan akkoord te gaan met de voorwaarden vermeld in de statuten. De statuten zijn beschikbaar in pdf-bestand (Adobe Acrobat Reader of Microsoft Edge). Bij vragen kun je een bericht sturen naar: secretaris-1@hpnlsenior.nl

Privacy

Je gaat akkoord met het Privacy & cookie beleid van HPNL Senior

Aspirant Leden

Voldoe je aan alle hiervoor genoemde voorwaarden, maar je hebt de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt, dan kun je aspirant lid worden. De contributie voor aspirant leden is € 10,= per jaar. Zodra je 55 jaar wordt, gaat je lidmaatschap automatisch over naar een gewoon lidmaatschap en betaal je € 17,50 per jaar.

Aspirant leden kunnen géén gebruik maken van de kortingsregeling HP producten. Tevens hebben aspirant leden géén stemrecht.

*) Onder HP wordt verstaan HPi, HPE, DXC en Entco (Microfocus).