Op deze pagina treft u de statuten en de verschillende reglementen van HPNL Senior aan.

Formulieren behorend bij het huishoudelijk reglement (concept)

 

Opmerkingen of vragen over her huishoudelijk reglement kunnen worden gesteld per mail: hhr@hpnlsenior.nl