Wet toekomst pensioen

Op deze pagina zullen we in de toekomst nieuws publiceren over de nieuwe pensioenwet.

Nieuws

Regeringscommissaris transitie pensioenen van start

Tijdens de behandeling van de nieuwe Pensioenwet werd op aandringen van CDA en D66 door minister Schouten toegezegd dat er een regeringscommissaris zou komen. Die moet toezien op de overgang (de transitie) naar een nieuw pensioenstelsel. Achtergrond daarvan was de bij veel partijen levende zorg of die overgang wel zo vlekkeloos zou verlopen als eerder werd gesuggereerd. Ondanks een van de doelstellingen van de wet (vereenvoudiging) was het de Eerste Kamer wel duidelijk dat niet alleen het nieuwe stelsel zelf, maar ook de overgang daarnaartoe behoorlijk ingewikkeld is.

Oproep Koepel Gepensioneerden: zet in op verbetering Pensioenwet

Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen.  En dat is ook nodig. Over hoe veilig mensen zich in Nederland (nog kunnen) voelen. Wat de gevolgen zijn voor het tot dusverre gevoerde klimaatbeleid. Over wat deze uitslag betekent voor de verhoudingen in Nederland of voor de positie van Nederland in Europa en in de rest van de wereld. Over de steun aan Oekraïne. Over of er echt ‘over schaduwen heen wordt gesprongen’. Terwijl de verkiezingsuitslag duidelijk is, geldt dat niet voor welke kant Nederland opgaat.

Ga naar de inhoud