De Koepel Gepensioneerden


Sinds 1 januari 2022 is HPNL Senior lid van de Koepel Gepensioneerden. 

Het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden heeft vele voordelen door o.a. de vele verstrekte informatie en de zeer actieve rol richting de invoer van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Zo verstrekt ze aan haar leden zoals HPNL Senior veel informatie over hoe zij de belangenbehartiging voor de leden van HPNL Senior kan doen. Echter de Koepel Gepensioneerden doet nog veel meer.

Belangrijke koppelingen zijn:
Hiermee krijgt je toegang tot de centrale website van de Koepel Gepensioneerden met alle informatie van de Koepel Gepensioneerden.
Nieuws | Koepel Gepensioneerden
Hiermee krijgt je u toegang tot alle nieuwsbrieven en verdere informatie van de Koepel Gepensioneerden.
Aanmelden nieuwsbrief | Koepel Gepensioneerden Mocht je u interesse hebben om de nieuwsbrieven en verdere informatie van de Koepel Gepensioneerden direct via de mail te ontvangen, dan kun je je hiermee aanmelden voor de nieuwsbrieven.
Op de Facebook pagina van de Koepel Gepensioneerden wordt vaak een uittreksel van deze nieuwsbrieven gepubliceerd. 
 

Wat is de Koepel Gepensioneerden


De Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 80 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de Koepel de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop wij ons richten zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Zij zijn ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is. De Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies. Bij de Koepel is aangesloten FASv, de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Bovendien werken zij in de Seniorencoalitie intensief samen met de landelijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM.

Koepel Gepensioneerden
Churchilllaan 11 (4e etage),
3527 GV Utrecht
Postadres
Postbus 2069,
3500 GB Utrecht
Contactgegevens
Telefoon: 030-2846080